CP1E+NB LEAN AUTOMATION SOLUTIONS
K33-FLK1AK33-FLK3A

K33-FLK1B

K33-FLK1B

( OMRON )
Giá: 2.323.290 VND

Yêu cầu thêm thông tin sản phẩm này!
Communications (RS-232C) + Sensor power supply (10 VDC +/−5%, 100 mA)


 Sản phẩm thông dụng, giảm giá

31.605 VND
30.025 VND
Giảm giá: 5.00%

901.925 VND
856.829 VND
Giảm giá: 5.00%

96.750 VND
91.913 VND
Giảm giá: 5.00%

979.540 VND
881.586 VND
Giảm giá: 10.00%

2.085.500 VND
1.981.225 VND
Giảm giá: 5.00%Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 090 3737408
Tel: 090 8046610
Tel: 093 4188290
Tel: 012 04842760
   
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • Digg
  • reddit
  • Yahoo! Bookmarks


Visits total:227729
 
Free Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com